НАЧАЛО
02 931 16 51
0884 38 30 30
Skype
Бързо търсене
Тип: Продава
Отдава
Вид:
Цена: до
Номер: на оферта
Район:
 
Избери вид имот
Полезни връзки


РекламаВсички процедури при отдаване на недвижим имот

Посреднически договор за отдаване на недвижим имот

Ако желаете да ползвате услугите на Агенция София, вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с фирмата под формата на договор за поръчка .Подписването на посредническия договор точно регламентира взаимоотношенията между клиентите и Агенция “София”, както и размера на посредническото възнаграждение, което е 50 %  от договорения месечен наем еднократно, в случай че ние сме осигурили наематели на предлагания от Вас имот.

Сключването на договор за поръчка е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти. Той представлява опростен формуляр, в който са описани правата и задълженията на двете страни. В основата на договора са вписването на детайлите на двете страни, желаната от вас услуга и дължимото към агенцията възнаграждение. Договорите за поръчка могат да бъдат за изключителни права или отворени. Консултирайте се с брокера си кой тип договор е най-добър за вашия конкретен случай. Бъдете внимателни и предпазливи за агенции и консултанти, които не разписват отговорностите си и работят без посреднически договориПри желание от Ваша страна се подписва  Договор за изключителни права (означаващ, че клиента приема да работи единствено с агенция София до реализиране на наемната сделка) .

 

 

Договор за изключителни права

Договорът за изключителни права  е един от видовете посреднически договори, с които агенциите за недвижими имоти регламентират отношенията със своите клиенти. България е една от малкото държави с развит пазар на недвижими имоти, където съществува такова понятие. На Запад принципът е всяка агенция да има свои оферти и клиенти, с които работи, вместо те да гравитират от една към друга фирма, създавайки неясни взаимоотношения и конфликтни ситуации между участниците на пазара. У нас, за съжаление, потребителското поведение се различава от Западните практики и у повечето клиенти битува разбирането, че колкото повече агенции се ангажират с техния имот, толкова по-голям е шансът той да бъде реализиран. Практиката обаче показва, че това не е така. Колкото повече една оферта се предлага в публичното пространство, толкова повече нейният „живот“ се съкращава, тя се преекспонира и се изхабява, като спира да бъде интересна за наемателите и агенциите. Което често води до вреда за интересите на наемодателя. Освен това съществува порочната практика една и съща оферта да се предлага на различна наемна цена от няколко фирми – често без знанието и съгласието на собственика – предизвиквайки отрицателни възприятия у клиентите и консултантите от други агенции. Работата само с една агенция елиминира риска това да се случи. Избягват се многобройни безрезултатни обаждания и безсмислени координации на огледи. Поддържа се контакт само с един професионалист – вашия консултант – който ще ви информира за резултатите от рекламната стратегия, коментарите и обратната връзка от клиентите, огледали вашия имот и ще управлява насрещни предложения от потенциални наематели. Изключителните права се отразяват и в рекламна свобода на агенцията, която ще може свободно да публикува реклама с точния адрес на имота, за да се предотврати потенциално съмнителен имидж на имота ви, излишни огледи и нежелани реакции от страна на клиенти, заблудени за района, в който мислят, че отиват на оглед. Не е за пренебрегване и доказаната практика, че агенциите обръщат по-сериозно внимание и отделят повече време и рекламно пространство на офертите, за които имат подписан договор с изключителни права.

Първоначален оглед

 

След приемането на Вашата оферта агенцията ще определи най-подходящия консултант, като се съобразят и с Вашите изисквания в това отношение.
Задължително е консултантът предварително да посети Вашия имот.

При първоначалният оглед на имота служителят на Агенция София ще направи снимки, ще заснеме размерите на основните помещения, ще събере необходимата конкретна информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура.

 Определяне на наемната цената на имота

 

Консултантите на Агенция София задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможната наемна цена на всеки имот, обявен за отдаване под наем.
Становището се изготвя на база извършваните от агенцията седмични анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.
Клиентът- наемодател има право да не се съобрази с определената цена и да обяви имота на цена, посочена от него.

 

 Осъществяване на срещи и огледи с клиенти

 

Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието на собственика (или на негов представител). Това зависи от конкретните възможности и договорки.
Вашият консултант предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални наематели, като съгласува с Вас времето на провеждането им.
При провеждането на огледи с потенциални наемодатели Вие можете да разчитате напълно на професионалната компетентност и опит на консултанта на Агенция София.

Ето защо не е необходимо да проявявате инициатива при воденето на преговорите. Това често пъти води до негативен резултат.
По време на предлагането на имота и провеждането на огледи Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия консултант.
Вие ще получавате информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи

 

Предоставяне на депозит

 

При условие, че потенциален наемодател изрази намерение да наеме имота, той може да предостави на съхранение в Агенция София т. нар. Депозит.

С предоставянето на такъв депозит имотът е резервиран за определен срок до подписването на договора за наем.
Агенция София поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на наемодателя при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитната разписка.

 

Договор за наем

 

Когато наемателят се спре окончателно на определен имот, се пристъпва към подписване на Договор за наем.

Ние предлагаме компактен, но изчерпателен вариант на договор с преводни версии за чуждестранните ни клиенти.

Следват корекции и съгласуване с двете страни- наемодател и наемател.

Нотариалната заверка не е необходима, освен в изключителни случаи, като разхода за нея се заплаща по споразумение.

На датата за влизане в сила на Договора за наем (посочена в него) се подписва приемо- предавателен протокол- неразделна част от договора, описващ състоянието на имота, мебелите, техниката и вещите в него като гаранция, че имотът ще бъде върнат в състоянието, в което е нает.

 

Заплащане на комисионната за посредническа услуга


Всички клиенти на Агенция “София” имат възможност да заплатят дължимата комисионна по два начина- в брой или по банков път.

При първия вариант сумата се заплаща в офис на агенцията, за което нашият клиент получава удостоверяващ плащането документ.

За банков превод сме предоставили левова и валутна сметка

Комисионно възнаграждение

Агенция София работи в среда на свободна пазарна икономика. Търговията с недвижими имоти в България не е регулирана или спонсорирана от държавата, следователно потребителят заплаща изцяло предоставената му услуга по същия начин, както заплаща и при покупка на продукт. Веднага след края на плановата икономика в България настъпи объркване, поради липсата на организация и познания в света на свободната търговия с недвижими имоти. Затова, новопоявилите се участници потърсиха насока и менторство. Намериха отговор на множество от въпросите си в добрите практики на американския начин на търговия и посредничество с имущество и получиха подкрепа от техни представителни организации във въвеждането на стандарти в България. Един от стандартите на работа е комисионното възнаграждение за извършена брокерска услуга. За разлика от американските си колеги, поради липса на установени правила, българският брокер поема целия процес по отдаване-наемане на предлагания имот: от маркетинг и реклама на имота през огледи и проверка на собствеността до подготвяне и осъществяване  договора за наем. Този разнороден опит довежда до натрупване на задълбочени познания и техники за решаване на проблеми въвфирми като Агенция София - преминали през  трудните години на развитие.

 

НАЧАЛО :: ПРОДАЖБИ :: НАЕМИ :: ВАКАНЦИОННИ :: УСЛУГИ :: ПРОЦЕДУРИ :: НОВИНИ :: ДОБАВИ ОБЯВА :: КОНТАКТИ ::
E-mail panel Administration panel Created by - 123.bg